Certifikované štúdium

Profesionálne vzdelávanie v overenej Dashöfer kvalite.

V dnešnej dobe je nesmierne dôležité neustále sa vzdelávať, napredovať, venovať dostatok času sebarozvoju a sledovaniu aktuálneho diania. Vybrať si však z množstva dostupných informácií je čoraz komplikovanejšie a časovo náročnejšie.

Certifikované kurzy spoločnosti Verlag Dashöfer sú vysokoodborné, komplexné, prepojené s praxou a zaručujúce zážitok zo vzdelávania. V ponuke nájdete vzdelávacie programy, ktoré naštartujú vašu kariéru, pomôžu v kariérnom raste a zvýšia kvalifikáciu či odbornosť. Vybrať si môžete kurzy z rôznych oblastí (účtovníctvo, dane, právo, stavebníctvo, personalistika, finančné riadenie, enviro a iné).

Spolupracujeme s renomovanými partnermi, ktorí garantujú odbornú a didaktickú kvalitu vášho ďalšieho vzdelávania. Kolektív lektorov tvoria odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti.

Absolvujte niektorý z našich kurzov, získajte certifikát a urobte krok vpred na ceste k vašej vysnívanej kariére.